ارتباطات شبکه هاي Wireless

يکي از راهکار هاي مفيد به جهت ارتباط بين دو يا چند نقطه با فاصله هايي تا 80 کيلومتر ارتباط توسط تجهيزات Wireless  مي باشد  . مهمترين موضوع در ارائه راهکار هاي بي سيم انتخاب برند و مدل تجهيزات مي باشد . شرکتهاي توليد کننده معتبر در سراسر دنيا اقدام به توليد برند ها و مدل هاي مخلتفي از تجهيزات بي سيم نموده اند . اما تجربه نشان مي دهد هر کدام از تجهيزات ممکن است تحت شرايط محيطي عملکرد متفاوتي ارائه نمايند . بنابراين به جهت انتخاب برند و مدل تجهيزات براي پروژه هاي بي سيم بايد به عوامل ذيل توجه ويژه نماييم و از تجربيات کارشناسان پرداز اطلاع رسان اين زمينه بهره مند شويم .

برخي از پارامتر هاي مهم :


·         نحوه اتصال (نقطه به نقطه و يا يک نقطه به چند نقطه )
·         فاصله ايستگاه ها
·         ديد مستقيم
·         دماي هوا
·         رطوبت هوا
·         نويز محيطي 

بازگشت